skip to Main Content

Dra av flyttstädning

Ni vet väl att ni som kund får dra av flyttstädningen. Läs mer nedan om bestämmelserna. Mvh/ Vi på Stadsbudet
Skattereduktion för hushållsarbete
Information till dig som köper hushållstjänster.

Nu har du möjlighet att sänka din skatt om du anlitar någon att utföra hushållsnära tjänster fr.o.m. den 1 juli 2007. För att få skattereduktion ska arbetet vara utfört i, eller i nära anslutning till, bostaden. Den person eller det företag som utför arbetet ska ha F-skattsedel.

Läs mer via länkarna under ”Gå direkt”. Broschyr SKV 345 och SKV M 2007:11 ger information om skattelättnader för hushållstjänster. Lagtexten finns i SFS 2007:346, du hittar den på riksdagens webbplats, ingång Lagar.

Riksdagenextern länk, öppnas i nytt fönster

Även dödsbon kan få skattereduktion för hushållsarbete som utförts före dödsfallet.

Skattereduktionen är 50 % av arbetskostnaden (inkl. moms), men högst 50 000 kronor per år (för år 2007 gäller maxbeloppet 25 000 kronor). Den sammanlagda arbetskostnaden under året måste uppgå till minst 1 000 kronor (inkl. moms) för att du ska kunna få skattereduktion.

Du kan alltså få tillbaka 50 % av arbetskostnaden för hushållsarbetet, men högst 50 000 kronor per sökande och år. Det innebär att du inte kan få skattereduktion för arbetskostnader som överstiger 100 000 kronor per person och år. För år 2007 är maxbeloppet 25 000 kronor och högsta underlaget (arbetskostnaden) är 50 000 kronor.

Du kan även få skattereduktion om du betalt ersättning för hushållsarbete som utförts i en förälders bostad, förutsatt att tjänsterna berättigar till skattereduktion.

Detta kan du få skattereduktion för:

städarbete, vård av kläder och matlagning som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden
gräs- och häckklippning samt snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden
barnpassning som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden samt lämning och hämtning av barn vid förskola, skola, fritidsaktivitet eller liknande
annan omsorg och tillsyn som en person behöver och som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentraler eller liknande enklare ärenden.

Back To Top