skip to Main Content

RUT-avdrag på flytt från 1 augusti

Från och med 1 augusti så ska även flyttjänster omfattas av RUT-avdraget, det innebär kortfattat att du kommer att betala 50% av arbetskostnaden för din flytt. Flyttbilen och dess kostnader omfattas inte. Allt är inte helt klart från Skatteverkets sida så vi får återkomma i ärendet när vi fått klara besked om exakt vad som kommer att gälla.

Tillsvidare hänvisar vi till Skatteverkets hemsida om ämnet.

Vårt automatiska system kommer att omarbetas för att anpassas till dessa regler. Du som begär offert på flytt som utförs efter 1 augusti kommer givetvis att få ta del av dessa nya regler även om offerten du får idag inte kommer att visa detta.

Back To Top