08-35 55 00

Vi är Första Hjälpen Utbildade L-ABC

Vi har nu utbildat samtliga i vår personal på Första Hjälpen,Dvs Hjärt och Lungräddning.(L-ABC)