skip to Main Content

Vi kör återvinning av gamla möbler.

Från och med tisdagen den 31/10  och varannan tisdag   hämtar vi gamla möbler som skall återvinnas. Vi kör mellan 8.00-16.00. Priset är endast 350kr/möbel samt en lägre timdebitering. Har ni  ett större parti som ni vill återvinna ger vi er ett paketpris. OBSERVERA detta är ej RUT- berättigat . Vid dålig uppslutning någon tisdag så förbehåller vi oss att ändra dag.  För mera information kontakta oss på 08-35 55 00

Back To Top