skip to Main Content

Vi på Stadsbudet tvingas reglera våra lastbilskostnader

Tvingas vi på Stadsbudet höja upp våra kilometeravgifter, detta på grund utav dom stora bränslehöjningar som just nu råder i samhället. Avgiften kommer att läggas på utöver 50 km och kommer tydligt att framgå utav våra offerter/bekräftelser. Denna kostnad kommer givetvis att plockas bort när marknaden ändras.Denna höjning gäller from 2022-03-10 och tills vidare.

Back To Top