skip to Main Content

För Stadsbudet är kvalitet på utförda tjänster väldigt viktigt, vi försöker ständigt att förbättra vår kunskap genom utbildning externt och internt.

Vår policy innebär att

  • Vi skall följa lagar och regler.
  • Vi skall påbörja och avsluta uppdragen i rätt tid.
  • Vi skall utföra våra uppdrag med noggrannhet och omtanke.
  • Vi skall tillsammans med kunden utvärdera varje genomfört projekt.
  • Vi skall agera omedelbart på vad kunden uppfattar som dålig kvalitet.
  • Vi skall vid förfrågan utföra besiktning inom 3 dagar och lämna offert inom 5 dagar.
  • Vi skall informera våra kunder när det uppstår hinder för genomförandet av uppdraget.
  • Vi skall utbilda våra anställda så att de alltid innehar hög kompetens i det arbete de utför.
  • Våra medarbetare alltid skall bära enhetliga arbetskläder.
  • Stadsbudet Sverige är det stadsbud som ni skall anlita när ni föredrar proffs.
flytt av säng
Back To Top