Vår miljöpolicy

Stadsbudet tycker att miljöfrågor är viktigt! Vi jobbar ständigt med att förbättra oss och tänka efter en extra gång. 

Vi har ett gemensamt ansvar och Stadsbudet tar sin del på allvar bl a genom:

  • Att ständigt utbilda och informera vår personal inom området
  • Att genom tekniska lösningar minska vår påverkan på miljön
  • Att minska miljöeffekterna från våra fordon
  • Att hantera avfall på rätt sätt
  • Att återanvända så mycket som möjligt
  • Att förebygga föroreningar
  • Att följa forsknings- och utvecklingsarbetet på miljöområdet för att öka vårt kunnande om hur miljön påverkas
  • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
  • Att i tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav
  • Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljömål