08-35 55 00

Miljöpolicy

Stadsbudet tycker att miljöfrågor är ett viktigt och vi på Stadsbudet Sverige AB gör vad vi kan för att bidra till detta genom bla.
  • Att livsmiljön sätts i centrum
  • Att minska miljöeffekterna från våra fordon
  • Att förebygga föroreningar
  • Att följa forsknings- och utvecklingsarbetet på miljöområdet för att öka vårt kunnande om hur miljön påverkas
  • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
  • Att i tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav
  • Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljömål